Acord de ofertă publică

Prezentul acord este un contract de vânzare încheiat între Agentul de comerț electronic „FLOATING” S.R.L. (denumit în continuare Agent) și Cumpărător și determină condițiile de achiziție a mărfurilor prin intermediul site-ului grand-float.md, denumit în continuare „Site-ul”.

Acord pentru achiziționarea unui certificat cadou
mun. Chișinău „____” ____ _____ _____ ____ ____

1. Datele cumpărătorului: Nume__________________
Nume de familie______________
IDNP__________________
2. Datele vânzătorului

– Încheierea acestui acord pentru a avea acces la toate ofertele oferite de Vânzător, în limita sumei de bani specificate în prezentul acord.
– Obiectul acestui acord este achiziționarea unui certificat cadou (denumit în continuare Certificat), nr. ________, care poate fi atât nominal, cât și purtător.
– Costul acestui contract este de ____________________ lei. Plata se face in momentul semnarii contractului.
– La achiziționarea unui Certificat, Cumpărătorul și/sau altă persoană care a prezentat Certificatul (denumit în continuare Beneficiar) are dreptul de a primi un set de proceduri, care este furnizat de către Vânzător în cadrul activităților de afaceri și în conformitate cu cu lista de preturi valabila la momentul prezentarii Certificatului spre executare.
– In cazul in care Beneficiarul nu a folosit serviciul pe durata prezentului contract, Vanzatorul nu este obligat sa restituie fondurile primite pentru Certificatul prezentat.
– Certificatul este valabil 3 luni de la data emiterii.
– Cumpărătorul are dreptul de a alege forma certificatului:
a) Certificat care indică suma de bani.
b) Certificat care indică proceduri specifice.
În cazul achiziționării unui Certificat cu indicarea sumei de bani, la prezentarea certificatului de execuție, Beneficiarul are dreptul de a se familiariza cu lista de prețuri a întreprinderii și de a selecta o listă de proceduri, a căror sumă nu poate depășește suma specificată în certificat.

 

 

 

Este posibilă schimbarea listei de proceduri în unele de cost egal sau în altele mai scumpe și/sau lungi, cu condiția plății suplimentare a diferenței dintre costul Certificatului și procedurile solicitate.
– În cazul în care Cumpărătorul (Beneficiarul) nu a folosit Certificatul în perioada de valabilitate a acestuia, Vânzătorul nu este obligat să returneze în mod independent fondurile Cumpărătorului.
– Beneficiarul are dreptul de a primi întregul volum de servicii personalizate, inclusiv după expirarea Certificatului, cu excepția cazurilor în care Certificatul a fost achiziționat în cadrul ofertelor sezoniere și/sau speciale. În cazul achiziționării unui Certificat pentru oferte sezoniere și/sau speciale, utilizarea acestuia din urmă este permisă în cadrul acestor oferte. Dacă oferta a expirat, Beneficiarul are dreptul de a revendica orice serviciu furnizat de Vânzător numai în limita costului Certificatului. Beneficiarul are dreptul de a primi serviciul specificat în Certificat, inclusiv după expirarea ofertei, cu condiția plății suplimentare a diferenței dintre costul Certificatului și costul serviciilor, în conformitate cu lista de prețuri în vigoare la momentul în care Certificatul este prezentat spre executare.
– Rambursarea sumelor plătite de Cumpărător, în cadrul prezentului contract, se poate efectua cu prezentarea unei chitanțe de numerar care confirmă faptul plății direct de către Cumpărător și în termenul de expirare a certificatului/în termen de 3 luni de la cumpărare.
– Cumparatorul isi asuma obligatia in ceea ce priveste executarea exacta a prevederilor prezentului contract si raspunde si de notificarea tertilor cu privire la procedura de utilizare a Certificatului.