Acord de ofertă publică

Acest acord este un contract de vânzare-cumpărare încheiat între compania Agent de Comerț Electronic „FLOATING” S.R.L. (denumit în continuare Agent) și Cumpărător și determină condițiile de achiziție a bunurilor prin intermediul site-ului grand-float.md, denumit în continuare „Site-ul”.

Prevederi de bază

Acest document este o ofertă publică în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

După citirea textului acestei oferte, Cumpărătorul o acceptă prin utilizarea sistemului electronic de activare bifând căsuța „Am citit și accept termenii acordului de utilizare și contractului de ofertă publică”. Astfel, Cumpărătorul încheie un contract electronic dându-i dreptul de a cumpăra bunuri sau de a presta servicii prin intermediul Site-ului.

Cumpărătorul are dreptul de a rezilia contractul prin intermediul unui mesaj electronic trimis la adresa de e-mail a Agentului (adresa este indicată pe site la secțiunea „Contacte”). Rezilierea contractului de către Cumpărător nu afectează obligațiile care au apărut înainte ca Agentul să primească notificarea de reziliere. Acordul va fi considerat reziliat după ce Cumpărătorul își îndeplinește toate obligațiile asumate în legătură cu comenzile plasate înainte ca Agentul să primească o notificare de reziliere a Acordului.

În cazul în care Cumpărătorul încalcă termenii acestui acord sau dacă există alte motive importante, Agentul are dreptul de a rezilia acest acord prin intermediul unui mesaj electronic trimis la adresa de e-mail a Cumpărătorului specificată în timpul înregistrării.

Agentul se obligă să transfere produsul/serviciul Cumpărătorului în conformitate cu termenii prezentului Acord și să primească bani de la acesta pentru produsul/serviciul, iar Cumpărătorul se obligă să plătească și să accepte produsul/serviciul în conformitate cu termenii acestui Acord.

În cazul în care este imposibil să furnizeze o listă completă a bunurilor/serviciilor comandate, Agentul se obligă să informeze Cumpărătorul despre aceasta într-una din următoarele moduri: Internet, telefon, e-mail. În acest caz, Agentul returnează banii primiți în contul produsului/serviciului nelivrat, dacă acesta a fost deja plătit de Cumpărător. Agentul nu poartă nicio responsabilitate financiară și non-financiară suplimentară.

Termenii separati ai acestui Acord sunt redactați prin intermediul unui link către un document/mesaj electronic.

Informații despre produs/serviciu

Bunurile/serviciile sunt prezentate pe Site prin mostre foto și/sau printr-o descriere care conține informații textuale cu o scurtă descriere a produsului, parametrii acestuia, prețul, caracteristicile (link către caracteristicile produsului).

Costul mărfurilor este indicat în descrierea acestuia.

Transfer-acceptare de bunuri/servicii

Cumpărătorul se obligă să accepte produsul/serviciul în perioada specificată a ofertei.

Cumparatorul este obligat sa inspecteze produsul/serviciul din punct de vedere cantitativ si calitativ in momentul primirii (acceptarii). Revendicarile privind cantitatea si calitatea (cu exceptia viciilor ascunse, adica defectelor care nu au putut fi depistate la primire) nu sunt acceptate din momentul semnarii bonului de livrare sau/sau facturii fiscale.

Faptul de acceptare a bunurilor de catre Cumparator este semnarea chitantei si/sau a facturii fiscale.

Agentul se obligă să furnizeze Cumpărătorului doar produsul/serviciul care a fost comandat de către Cumpărător la încheierea prezentului Contract.

Agentul garantează că toate informațiile despre produsul/serviciul furnizate în acest Acord sunt adevărate.

Modalitatea de plata a bunurilor/serviciilor

Agentul poartă întreaga responsabilitate față de Cumpărător pentru conformitatea produsului/serviciului cu cel declarat și înlocuirea acestuia în caz de neconformitate, în conformitate cu Legea „Cu privire la Protecția Drepturilor Consumatorului”.

Agentul garantează îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de Legea „Cu privire la Protecția Drepturilor Consumatorului” în cadrul îndeplinirii obligațiilor care decurg din prezentul Acord.

Acest acord a fost redactat în limba rusă.

Toate modificările și completările la acest Acord sunt făcute în formă electronică și fac parte integrantă din Acord.

Prezentul Acord intră în vigoare din momentul acceptării și este valabil pe termen nelimitat, până la rezilierea de către una dintre părți.

Prezentul acord poate fi reziliat dacă:

  • Agentul nu îndeplinește condițiile pentru transferul bunurilor către Cumpărător în perioada specificată în Contract;
  • Cumpărătorul nu a acceptat produsul/serviciul în perioada specificată în Contract;
  • Agentul a furnizat Cumpărătorului un produs/serviciu care nu respectă termenii acestui Acord.

Rechizitele partilor

Detaliile Agentului sunt indicate pe site.

Detaliile Cumparatorului sunt indicate in momentul inregistrarii pe site.